Start

Menu

ATEST, Prawo jazdy Ełk, kursy prawa jazdy Prawo jazdy Ełk, kursy prawa jazdy. Prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych. Prawo jazdy kategorii A A1 A2 B. Wysoka zdawalność, indywidualne podejście.

Porady dla kursantów

Porady dla kursantów

Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie zależy tylko od twoich umiejętności. Składa się na to wiele czynników. Dla bardzo wielu osób egzamin wiąże się z ogromnym stresem i to właśnie on często bywa przyczyną negatywnego wyniku. Przygotowując się do egzaminu nie zapominajmy o przygotowaniu psychicznym. Każdy z nas ma swoje sprawdzone metody radzenia sobie ze stresem, ale na pewno poczujemy się pewniej jeśli będziemy dobrze rozumieć przepisy. Może ci też pomóc zapoznanie się z dokładnymi kryteriami oceniania na egzaminie i przepisami dotyczącymi prowadzenia egzaminu. Poznaj swoje prawa.

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. Idziesz zdać egzamin a nie go oblać. Nie ulegaj przesądom, że za pierwszym razem nie można zdać! A nawet jak się tobie nie powiedzie to nie oznacza to porażki! Zawsze możesz przystąpić kolejny raz!

kategoria-a

Warunki przystąpienia do egzaminu

Osoba starająca się o prawo jazdy musi złożyć w jednostce uprawnionej do przeprowadzania egzaminu państwowego następujące dokumenty:

 • numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
 • dowód zapłaty za egzamin

Pomagamy załatwić formalności, składamy dokumenty, rezerwujemy termin, umawiamy lekarza.

W przypadku, gdy osoba starająca się o prawo jazdy nie ma ukończonych 18 lat, musi przynieść pisemną zgodę rodziców lub opiekuna.

Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:

 • niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin (uważa się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu)
 • osoba zgłaszająca się na egzamin jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówiła poddaniu się badaniom na trzeźwość (przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny z egzaminu)
 • osoba zgłaszająca się na egzamin zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści materialnej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu (przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny z egzaminu)
 • warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów (bez konsekwencji finansowych dla osoby egzaminowanej)

Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, jeżeli:

 • osoba egzaminowana w trakcie egzaminu teoretycznego korzysta z pomocy materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 • zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym
 • instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu
 • osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego
 • osoba egzaminowana lub instruktor obecny na egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu
 • stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację egzaminu

Egzamin może być przerwany:

 • na wniosek osoby egzaminowanej (przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny egzaminu)
 • przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone zasady lub warunki przeprowadzania egzaminu (uważa się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu)

Egzaminy teoretyczne i praktyczne

Egzaminy praktyczne

 • Egzamin praktyczny uznaje się za zdany tylko po zaliczeniu obu jego części – manewrów i jazdy po mieście. W przypadku pozytywnej oceny z manewrów i negatywnej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat zobowiązany jest do ponownego zaliczenia zadań na placu manewrowym.
 • Egzaminowany może zgłaszać do dyrektora ośrodka egzaminowania skargi w razie niezgodności przebiegu egzaminu z obowiązującymi przepisami – w ciągu 7 dni od daty jego przeprowadzenia.
 • Aby poprawić nie zaliczony egzamin należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin.

Egzaminy teoretyczne:

 • Egzamin teoretyczny składa się z maksymalnie 32 pytań, w tym 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej z zakresu przepisów ruchu drogowego, zagadnień specjalistycznych i zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Egzamin należy rozwiązać w ciągu 25 min.
 • Wynik egzaminu teoretycznego jest bezterminowy
 • Aby poprawić nie zaliczony egzamin należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin.

Egzaminy wewnętrzne

Egzaminy wewnętrzne składają się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
 • Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.
 • Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
 • Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości zdobytych punktów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.
 • Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
 • W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego,realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.
 • W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.
 • Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
 • W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
 • Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana.
 • Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana.
 • Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego stosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK):

 • jest to 20-cyfrowy numer nadany przez starostwo powiatowe
 • generowany jest po złożeniu wniosku o wydanie uprawnień
 • jest niezbędny do zapisu na kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców

Jak zdobyć Profil Kandydata na Kierowcę:

 • Zdobyć zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • Przygotować 1 zdjęcie – rozmiar 3,5 x 4,5 cm, na wprost
 • Zgłosić się do Starostwa Powiatowego Wydział Komunikacji gdzie wydają prawo jazdy
 • Wypisać wniosek o wydanie uprawnień
 • Odebrać numer Profilu Kandydata na Kierowcę

Aktualności i promocje

Aktualności i promocje »

Kontakt z nami

atest

„ATEST” Szkolenia, Obsługa Firm
Beata Maria Chojęta
ul. Gdańska 24A lokal 2, 19-300 Ełk
tel./fax: 087 610 46 46
NIP: 848-108-21-44

Społeczność

Stopka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

© 2015 Prawko.elk.pl
Powrót do góry